Ενεργοποιήθηκε το Πληροφοριακό Σύστημα Αναδοχής και Υιοθεσίας

Τέθηκε σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναδοχή και την υιοθεσία, και μαζί της εκκινούν σύντομες, διαφανείς και σαφείς

Περισσότερα